Hírek

Fontos oktatási jogszabályok gyűjteménye a 2015-2016-os tanévre

A 2015/2016. tanév jogszabályi háttere:

(Összeállította: Tamás Ferenc)

Ez az összeállítás tartalmazza a jelenleg hatályos oktatási jogszabályokat, valamint a pedagógus ellenőrzéshez-minősítéshez szükséges fontosabb dokumentumokat.
Elősorban (szak)középiskolás pedagógusoknak szól, de folyamatosan bűvül.

http://tferi.hu/fontos-oktatasi-jogszabalyok

Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámot, a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi

A pedagógusok fizetési fokozatának és kategóriájának megállapítása

Háromévenként vagy három év szakmai gyakorlat teljesítése után kerülnek a pedagógusok magasabb fizetési fokozatba? Elsőként a szóhasználatot kell egyértelműen tisztázni...

- a végzettség szintje a Felsőoktatási tv. és az Nkt. 97.§ (20/a) bekezdése szerint lehet középfokú, alapfokozat (főiskolai végzettség), mesterfokozat (egyetemi vagy mesterfokozatú végzettség)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében

Teljes tiszújítás

Gáspár Istvánt választotta elnöknek a közgyűlés

Megújult a honlapunk

Megújult a honlapunk - a honlapon mától elérhető fórum, RSS, tagok részére belső felület is.

FEKIDOSZ - Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozóinak Szakszervezete
©2008 IntraComp