Gyakran ismételt kérdések

Mennyibe kerül a szakszervezeti tagság a tagoknak?

A szakszervezeti tagdíj munkaviszonyban foglalkoztatottaknak a bruttó fizetés 1%-a. A tagdíj befizetés viszont mentesül a közterhek alól. A legnagyobb (36%) adókulcsot számolva az egyéb közterhekkel (16 %) így 1000 Ft befizetés a tagnak 480 forintjába kerül, azaz a bruttó fizetésének 0,48%- át fizeti ténylegesen. (A jogszabályi háttérről itt.)

 

Hogyan lehet a szakszervezeti díjat fizetni?

A szakszervezeti tagdíjat a munkaadó a dolgozó kérésére köteles a munkabérből automatikusan levonni és a szakszervezet számlájára utalni. (A jogszabályi háttérről itt.)


Hogyan lehet a szakszervezetbe belépni?

A szakszervezetbe való belépéshez ki kell tölteni a belépési nyilatkozatot (ld. alább) és eljuttatni a helyi alapszervezet titkárához, alapszervezet hiányában az elnökséghez.


Mennyibe kerül a szakszervezet az iskolának?

Az iskola a törvény szerint minden három szakszervezeti tag után havi 2 óra munkaidő kedvezményt ad a szakszervezeti csoport tisztségviselőinek. Ennek fele a szakszervezeti csoport felé pénzben megváltható. 30 tag esetében, 1500 Ft-os óradíjat (tanóra díja) számolva 7500 Ft pénzben megváltott és 7500 Ft plusz járulékok személyi kifizetés. Másképp számolva 30 tag kb. egy nyolcad állás.

Mennyi munkát és energiát igényel egy szakszervezeti csoport működtetése?

A szükséges befektetés alsó korlátja igen alacsony: meg kell alakítani a csoportot, meg kell választani a vezetőket, ezen felül időnként célszerű eldönteni, hogy mire fordítsa a csoport az összegyűlt pénzt. Azt tehát nem lehet mondani, hogy azért nem érdemes csoportot alapítani, mert nem érünk rá… Természetesen sokkal hatékonyabb lehet a csoport, ha ennél több energiát fektetnek bele, de csak akkor, ha van.


Miért éri meg szakszervezeti tagnak lenni?

A szakszervezet civil szervezet. Tagjai azért hozzák létre, hogy közös céljaikat megvalósítsák, ehhez saját pénzüket és munkájukat adják össze. Ezzel a pénzzel és energiával maguk gazdálkodnak. Tehát hogy egy szakszervezeti csoport mire költi a pénzét, az rajta múlik, maguk tűzhetnek ki célokat.
Másfelől nézve a szakszervezet olyan szolgáltatásokat és háttért tud biztosítani, amit a tagok önmagukban nem. A helyi és országos szolidaritáshoz eszközöket biztosít a szakszervezet részben pénzben, részben szakértelemben. A szakszervezet a tagság igényeinek megfelelő szolgáltatásokat adhat, mint pl. jogi, gazdasági segítség, vagy akár máshol megszerzett csoportos kedvezmények. Ebben az értelemben a szakszervezet által nyújtott szolgáltatások a tagság és a vezetés ötletein múlnak.

A szakszervezet mint forma emellett lehetőséget nyújt a munkavállalói érdekek közös képviseletére. Ezáltal csökken az egyén kiszolgáltatottsága és a munkaadónak is könnyebb a munkavállalói közösség egésze számára elfogadható megoldásokat találni nyitott kérdésekben. Ezt a célt szolgálhatja kollektív szerződés kötése, vagy más törvény által biztosított szakszervezeti jogosítványok használata.


Mire költheti pénzét a helyi csoport?

A helyi csoport a tagdíjnak azt a részét, amivel gazdálkodik, a mindenkori számviteli törvénynek megfelelően költheti el, saját belátása, szüksége és fantáziája szerint.


Mennyi pénzzel gazdálkodik a helyi csoport?

A helyi csoport a tagjai által befizetett tagdíj 50%-ával és a munkaadó által biztosított munkaidő kedvezménnyel, annak pénzben megváltott részével gazdálkodhat. 30 fős csoport és 150.000 Ft havi keresettel számolva ez kb. 30.000 Ft havonta.


Mennyibe kerül az országos szervezet fenntartása a tagoknak?

A befizetett tagdíj 50%-ával gazdálkodik az országos része a szakszervezetnek. Ha figyelembe vesszük, hogy a befizetett tagdíj 52 %-át a közterheken megspórolja a befizető, akkor akár azt is mondjuk, hogy az országos működés a tagságnak nem kerül pénzbe, sőt a nettó befizetésnél picit több is a helyi csoport jövedelme a tagdíjakból. Így tekintve az országos működést a költségvetés biztosítja (azaz a mi adónkból megy J).

Mire fordítódik a tagdíj központhoz kerülő része?

A központi költségvetés kiadásai az első időkben vélhetőleg a szakszervezet elterjedésével összefüggő költségekre fognak elmenni (utazási, kommunikációs költségek, honlap fenntartása…). Ezen felül a központi adminisztráció költségei jelentkeznek a taglétszámnak megfelelő arányban (könyvelő, jogász, esetleg később ügyintéző díjai). A szakszervezeti tisztségviselők díjazásának elve a méltányosság és a szakszervezet teherbírásának figyelembevétele, ami az első időkben költségtérítésnél többet nyilván nem tesz lehetővé. A szakszervezet költségvetéséről a közgyűlés dönt.
Mi történik nyugdíjazáskor?

Nem szakítja meg a tagsági viszonyt a nyugdíjazás, a munkanélkülivé válás, a gyermekgondozási és ápolási, illetve egyéb okból igénybe vett fizetés nélküli szabadság, amennyiben a tag a tagdíj fizetésével tagsági viszonyát fenntartja.

Kapcsolódó letöltések

FEKIDOSZ - Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozóinak Szakszervezete
©2008 IntraComp